Eiendommer med jordskiftesaker i KARASJOK kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 25
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 26
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3 Bnr 29
Gnr 3 Bnr 30
Gnr 3 Bnr 34
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 12
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 16
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8 Bnr 20
Gnr 8 Bnr 23
Gnr 8 Bnr 24
Gnr 8 Bnr 25
Gnr 8 Bnr 26
Gnr 8 Bnr 27
Gnr 8 Bnr 28
Gnr 8 Bnr 29
Gnr 8 Bnr 30
Gnr 8 Bnr 31
Gnr 8 Bnr 32
Gnr 8 Bnr 36
Gnr 8 Bnr 37
Gnr 8 Bnr 38
Gnr 8 Bnr 39
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 15
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9 Bnr 22
Gnr 9 Bnr 34
Gnr 9 Bnr 45
Gnr 9 Bnr 46
Gnr 9 Bnr 54
Gnr 9 Bnr 55
Gnr 9 Bnr 56
Gnr 9 Bnr 57
Gnr 9 Bnr 58
Gnr 9 Bnr 59
Gnr 9 Bnr 69
Gnr 9 Bnr 73
Gnr 9 Bnr 74
Gnr 9 Bnr 75
Gnr 9 Bnr 76
Gnr 9 Bnr 77
Gnr 9 Bnr 78
Gnr 9 Bnr 79
Gnr 9 Bnr 80
Gnr 9 Bnr 81
Gnr 9 Bnr 82
Gnr 9 Bnr 83
Gnr 9 Bnr 84
Gnr 9 Bnr 89
Gnr 9 Bnr 95
Gnr 9 Bnr 96
Gnr 9 Bnr 97
Gnr 9 Bnr 98
Gnr 9 Bnr 99
Gnr 9 Bnr 100
Gnr 9 Bnr 166
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 16
Gnr 10 Bnr 17
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10 Bnr 19
Gnr 10 Bnr 22
Gnr 10 Bnr 23
Gnr 10 Bnr 24
Gnr 10 Bnr 25
Gnr 10 Bnr 30
Gnr 10 Bnr 31
Gnr 10 Bnr 32
Gnr 10 Bnr 34
Gnr 10 Bnr 35
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 37
Gnr 12 Bnr 38
Gnr 12 Bnr 67
Gnr 12
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 13
Gnr 18 Bnr 15
Gnr 18 Bnr 17
Gnr 18 Bnr 18
Gnr 18 Bnr 19
Gnr 18 Bnr 20
Gnr 18 Bnr 21
Gnr 18 Bnr 25
Gnr 18 Bnr 27
Gnr 18 Bnr 28
Gnr 18 Bnr 29
Gnr 18 Bnr 35
Gnr 18 Bnr 36
Gnr 18 Bnr 37
Gnr 18 Bnr 38
Gnr 18 Bnr 39
Gnr 18 Bnr 40
Gnr 18 Bnr 41
Gnr 18 Bnr 43
Gnr 18 Bnr 45
Gnr 18 Bnr 46
Gnr 18 Bnr 47
Gnr 18 Bnr 48
Gnr 18 Bnr 49
Gnr 18 Bnr 50
Gnr 18 Bnr 51
Gnr 18 Bnr 52
Gnr 18 Bnr 53
Gnr 18 Bnr 56
Gnr 18 Bnr 57
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 17
Gnr 19 Bnr 18
Gnr 19 Bnr 22
Gnr 19 Bnr 28
Gnr 19 Bnr 29
Gnr 19 Bnr 33
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20 Bnr 14
Gnr 20 Bnr 15
Gnr 20 Bnr 18
Gnr 20 Bnr 19
Gnr 20 Bnr 20
Gnr 20 Bnr 21
Gnr 20 Bnr 22
Gnr 20 Bnr 23
Gnr 20 Bnr 24
Gnr 20 Bnr 25
Gnr 20 Bnr 26
Gnr 20 Bnr 28
Gnr 20 Bnr 29
Gnr 20 Bnr 30
Gnr 20 Bnr 31
Gnr 20 Bnr 33
Gnr 20 Bnr 34
Gnr 20 Bnr 35
Gnr 20 Bnr 36
Gnr 20 Bnr 38
Gnr 20 Bnr 39
Gnr 20 Bnr 40
Gnr 20 Bnr 41
Gnr 20 Bnr 42
Gnr 20 Bnr 48
Gnr 20 Bnr 49
Gnr 20 Bnr 53
Gnr 20 Bnr 66
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 14
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 16
Gnr 21 Bnr 17
Gnr 21 Bnr 18
Gnr 21 Bnr 19
Gnr 21 Bnr 20
Gnr 21 Bnr 21
Gnr 21 Bnr 22
Gnr 21 Bnr 27
Gnr 21 Bnr 28
Gnr 21 Bnr 29
Gnr 21 Bnr 30
Gnr 21 Bnr 33
Gnr 21 Bnr 34
Gnr 21 Bnr 35
Gnr 21 Bnr 36
Gnr 21 Bnr 37
Gnr 21 Bnr 38
Gnr 21 Bnr 39
Gnr 21 Bnr 40
Gnr 21 Bnr 41
Gnr 21 Bnr 50
Gnr 21 Bnr 55
Gnr 21 Bnr 56
Gnr 21 Bnr 57
Gnr 21 Bnr 58
Gnr 21 Bnr 59
Gnr 21 Bnr 60
Gnr 21 Bnr 61
Gnr 21 Bnr 62
Gnr 21 Bnr 63
Gnr 21 Bnr 64
Gnr 21 Bnr 65
Gnr 21 Bnr 66
Gnr 21 Bnr 67
Gnr 21 Bnr 68
Gnr 21 Bnr 69
Gnr 21 Bnr 70
Gnr 21 Bnr 71
Gnr 21 Bnr 72
Gnr 21 Bnr 73
Gnr 21 Bnr 74
Gnr 21 Bnr 75
Gnr 21 Bnr 76
Gnr 21 Bnr 77
Gnr 21 Bnr 78
Gnr 21 Bnr 79
Gnr 21 Bnr 80
Gnr 21 Bnr 81
Gnr 21 Bnr 82
Gnr 21 Bnr 83
Gnr 21 Bnr 84
Gnr 21 Bnr 85
Gnr 21 Bnr 86
Gnr 21 Bnr 87
Gnr 21 Bnr 88
Gnr 21 Bnr 89
Gnr 21 Bnr 90
Gnr 21 Bnr 91
Gnr 21 Bnr 92
Gnr 21 Bnr 93
Gnr 21 Bnr 95
Gnr 21 Bnr 96
Gnr 21 Bnr 97
Gnr 21 Bnr 98
Gnr 21 Bnr 99
Gnr 21 Bnr 100
Gnr 21 Bnr 101
Gnr 21 Bnr 102
Gnr 21 Bnr 104
Gnr 21 Bnr 106
Gnr 21 Bnr 107
Gnr 21 Bnr 108
Gnr 21 Bnr 109
Gnr 21 Bnr 110
Gnr 21 Bnr 111
Gnr 21 Bnr 112
Gnr 21 Bnr 113
Gnr 21 Bnr 114
Gnr 21 Bnr 115
Gnr 21 Bnr 116
Gnr 21 Bnr 117
Gnr 21 Bnr 118
Gnr 21 Bnr 119
Gnr 21 Bnr 120
Gnr 21 Bnr 121
Gnr 21 Bnr 122
Gnr 21 Bnr 123
Gnr 21 Bnr 124
Gnr 21 Bnr 125
Gnr 21 Bnr 127
Gnr 21 Bnr 128
Gnr 21 Bnr 129
Gnr 21 Bnr 132
Gnr 21 Bnr 135
Gnr 21 Bnr 138
Gnr 21 Bnr 139
Gnr 21 Bnr 140
Gnr 21 Bnr 141
Gnr 21 Bnr 142
Gnr 21 Bnr 143
Gnr 21 Bnr 165
Gnr 21 Bnr 181
Gnr 21 Bnr 182
Gnr 21 Bnr 183
Gnr 21 Bnr 185
Gnr 21 Bnr 186
Gnr 21 Bnr 187
Gnr 21 Bnr 188
Gnr 21 Bnr 189
Gnr 21 Bnr 190
Gnr 21 Bnr 191
Gnr 21 Bnr 192
Gnr 21 Bnr 194
Gnr 21 Bnr 195
Gnr 21 Bnr 196
Gnr 21 Bnr 197
Gnr 21 Bnr 198
Gnr 21 Bnr 199
Gnr 21 Bnr 200
Gnr 21 Bnr 201
Gnr 21 Bnr 202
Gnr 21 Bnr 203
Gnr 21 Bnr 204
Gnr 21 Bnr 205
Gnr 21 Bnr 206
Gnr 21 Bnr 219
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 13
Gnr 22 Bnr 14
Gnr 22 Bnr 15
Gnr 22 Bnr 16
Gnr 22 Bnr 17
Gnr 22 Bnr 18
Gnr 22 Bnr 19
Gnr 22 Bnr 20
Gnr 22 Bnr 21
Gnr 22 Bnr 22
Gnr 22 Bnr 23
Gnr 22 Bnr 24
Gnr 22 Bnr 25
Gnr 22 Bnr 26
Gnr 22 Bnr 27
Gnr 22 Bnr 28
Gnr 22 Bnr 29
Gnr 22 Bnr 30
Gnr 22 Bnr 31
Gnr 22 Bnr 32
Gnr 22 Bnr 33
Gnr 22 Bnr 36
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 14
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 16
Gnr 23 Bnr 17
Gnr 23 Bnr 18
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 20
Gnr 23 Bnr 21
Gnr 23 Bnr 22
Gnr 23 Bnr 23
Gnr 23 Bnr 24
Gnr 23 Bnr 25
Gnr 23 Bnr 26
Gnr 23 Bnr 27
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 14
Gnr 24 Bnr 15
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24 Bnr 17
Gnr 24 Bnr 20
Gnr 24 Bnr 23
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28
Gnr 999 Bnr 1
Gnr 999 Bnr 2
Gnr 999 Bnr 3
Gnr 999 Bnr 5
Gnr 999 Bnr 7
Gnr 999 Bnr 11
Gnr 999 Bnr 14
Gnr 999 Bnr 17
Gnr 999 Bnr 19
Gnr 999 Bnr 20
Gnr 999 Bnr 23
Gnr 999 Bnr 63
Gnr 999 Bnr 73
Gnr 999 Bnr 74
Gnr 999 Bnr 78
Gnr 999 Bnr 83
Gnr 999 Bnr 90
Gnr 999 Bnr 91
Gnr 999 Bnr 95
Gnr 999 Bnr 99
Gnr 999 Bnr 102
Gnr 999 Bnr 107
Gnr 999 Bnr 109
Gnr 999 Bnr 118
Gnr 999 Bnr 121
Gnr 999 Bnr 149
Gnr 999 Bnr 164
Gnr 999 Bnr 190
Gnr 999 Bnr 191
Gnr 999 Bnr 192
Gnr 999 Bnr 194
Gnr 999 Bnr 195
Gnr 999 Bnr 196
Gnr 999 Bnr 197
Gnr 999 Bnr 198
Gnr 999 Bnr 199
Gnr 999 Bnr 202
Gnr 999 Bnr 203
Gnr 999 Bnr 206
Gnr 999 Bnr 209
Gnr 999 Bnr 215
Gnr 999 Bnr 216
Gnr 999 Bnr 217
Gnr 999 Bnr 218
Gnr 999 Bnr 220
Gnr 999 Bnr 221
Gnr 999 Bnr 222
Gnr 999 Bnr 223
Gnr 999 Bnr 224
Gnr 999 Bnr 225
Gnr 999 Bnr 226
Gnr 999 Bnr 227
Gnr 999 Bnr 229
Gnr 999 Bnr 231
Gnr 999 Bnr 232
Gnr 999 Bnr 234
Gnr 999 Bnr 236
Gnr 999 Bnr 237
Gnr 999 Bnr 240
Gnr 999 Bnr 245
Gnr 999 Bnr 246
Gnr 999 Bnr 247
Gnr 999 Bnr 249
Gnr 999 Bnr 250
Gnr 999 Bnr 251
Gnr 999 Bnr 252
Gnr 999