Eiendommer med jordskiftesaker i LEBESBY kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 18
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 15
Gnr 15 Bnr 16
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 25
Gnr 16 Bnr 26
Gnr 16
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 15
Gnr 19 Bnr 16
Gnr 19 Bnr 20
Gnr 19
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 13
Gnr 22 Bnr 14
Gnr 22 Bnr 31
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 16
Gnr 26 Bnr 17
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 12
Gnr 27
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 17
Gnr 33 Bnr 18
Gnr 33 Bnr 28
Gnr 33 Bnr 32
Gnr 33 Bnr 33
Gnr 33 Bnr 45
Gnr 33 Bnr 47
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34 Bnr 12
Gnr 34 Bnr 13
Gnr 34 Bnr 14
Gnr 34 Bnr 15
Gnr 34 Bnr 16
Gnr 34 Bnr 17
Gnr 34 Bnr 18
Gnr 34 Bnr 23
Gnr 34 Bnr 24
Gnr 34 Bnr 28
Gnr 34 Bnr 35
Gnr 34 Bnr 43
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 9
Gnr 36 Bnr 13
Gnr 36 Bnr 61
Gnr 36 Bnr 93
Gnr 36 Bnr 140
Gnr 36 Bnr 154
Gnr 36 Bnr 182
Gnr 36 Bnr 227
Gnr 36
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 9
Gnr 39 Bnr 10
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 11
Gnr 40