Eiendommer med jordskiftesaker i NESSEBY kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr E6
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4 Bnr 25
Gnr 4 Bnr 37
Gnr 4 Bnr 38
Gnr 4 Bnr 46
Gnr 4 Bnr 48
Gnr 4 Bnr 49
Gnr 4 Bnr 50
Gnr 4 Bnr 51
Gnr 4 Bnr 53
Gnr 4 Bnr 54
Gnr 4 Bnr 55
Gnr 4 Bnr 61
Gnr 4 Bnr 68
Gnr 4 Bnr 70
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 14
Gnr 5 Bnr 15
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 17
Gnr 5 Bnr 18
Gnr 5 Bnr 19
Gnr 5 Bnr 36
Gnr 5 Bnr 37
Gnr 5 Bnr 38
Gnr 5 Bnr 39
Gnr 5 Bnr 40
Gnr 5 Bnr 41
Gnr 5 Bnr 42
Gnr 5 Bnr 43
Gnr 5 Bnr 44
Gnr 5 Bnr 45
Gnr 5 Bnr 46
Gnr 5 Bnr 47
Gnr 5 Bnr 48
Gnr 5 Bnr 49
Gnr 5 Bnr 50
Gnr 5 Bnr 51
Gnr 5 Bnr 52
Gnr 5 Bnr 53
Gnr 5 Bnr 54
Gnr 5 Bnr 56
Gnr 5 Bnr 57
Gnr 5 Bnr 58
Gnr 5 Bnr 59
Gnr 5 Bnr 61
Gnr 5 Bnr 62
Gnr 5 Bnr 63
Gnr 5 Bnr 65
Gnr 5 Bnr 66
Gnr 5 Bnr 67
Gnr 5 Bnr 68
Gnr 5 Bnr 69
Gnr 5 Bnr 70
Gnr 5 Bnr 71
Gnr 5 Bnr 72
Gnr 5 Bnr 73
Gnr 5 Bnr 75
Gnr 5 Bnr 76
Gnr 5 Bnr 77
Gnr 5 Bnr 78
Gnr 5 Bnr 79
Gnr 5 Bnr 80
Gnr 5 Bnr 81
Gnr 5 Bnr 83
Gnr 5 Bnr 84
Gnr 5 Bnr 85
Gnr 5 Bnr 86
Gnr 5 Bnr 87
Gnr 5 Bnr 89
Gnr 5 Bnr 90
Gnr 5 Bnr 91
Gnr 5 Bnr 92
Gnr 5 Bnr 93
Gnr 5 Bnr 94
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 20
Gnr 8 Bnr 21
Gnr 8 Bnr 22
Gnr 8 Bnr 25
Gnr 8 Bnr 26
Gnr 8 Bnr 27
Gnr 8
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 15
Gnr 10 Bnr 17
Gnr 10 Bnr 20
Gnr 10 Bnr 23
Gnr 10 Bnr 26
Gnr 10 Bnr 29
Gnr 10 Bnr 30
Gnr 10 Bnr 32
Gnr 10 Bnr 33
Gnr 10 Bnr 35
Gnr 10 Bnr 37
Gnr 10 Bnr 39
Gnr 10 Bnr 41
Gnr 10 Bnr 42
Gnr 10 Bnr 45
Gnr 10 Bnr 57
Gnr 10 Bnr 152
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 32
Gnr 11 Bnr 52
Gnr 11 Bnr 56
Gnr 11 Bnr 57
Gnr 11 Bnr 58
Gnr 11 Bnr 86
Gnr 11 Bnr 88
Gnr 11 Bnr 90
Gnr 11 Bnr 91
Gnr 11 Bnr 93
Gnr 11 Bnr 94
Gnr 11 Bnr 95
Gnr 11 Bnr 96
Gnr 11 Bnr 97
Gnr 11 Bnr 98
Gnr 11 Bnr 105
Gnr 11 Bnr 106
Gnr 11 Bnr 107
Gnr 11 Bnr 114
Gnr 11 Bnr 117
Gnr 11 Bnr 124
Gnr 11 Bnr 128
Gnr 11 Bnr 130
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12 Bnr 28
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 30
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 32
Gnr 12 Bnr 33
Gnr 12 Bnr 34
Gnr 12 Bnr 35
Gnr 12 Bnr 36
Gnr 12 Bnr 37
Gnr 12 Bnr 38
Gnr 12 Bnr 39
Gnr 12 Bnr 40
Gnr 12 Bnr 41
Gnr 12 Bnr 42
Gnr 12 Bnr 43
Gnr 12 Bnr 44
Gnr 12 Bnr 45
Gnr 12 Bnr 46
Gnr 12 Bnr 47
Gnr 12 Bnr 48
Gnr 12 Bnr 49
Gnr 12 Bnr 50
Gnr 12 Bnr 51
Gnr 12 Bnr 52
Gnr 12 Bnr 53
Gnr 12 Bnr 54
Gnr 12 Bnr 55
Gnr 12 Bnr 56
Gnr 12 Bnr 57
Gnr 12 Bnr 58
Gnr 12 Bnr 59
Gnr 12 Bnr 60
Gnr 12 Bnr 61
Gnr 12 Bnr 62
Gnr 12 Bnr 63
Gnr 12 Bnr 64
Gnr 12 Bnr 65
Gnr 12 Bnr 66
Gnr 12 Bnr 67
Gnr 12 Bnr 68
Gnr 12 Bnr 69
Gnr 12 Bnr 70
Gnr 12 Bnr 71
Gnr 12 Bnr 72
Gnr 12 Bnr 73
Gnr 12 Bnr 74
Gnr 12 Bnr 75
Gnr 12 Bnr 76
Gnr 12 Bnr 77
Gnr 12 Bnr 78
Gnr 12 Bnr 79
Gnr 12 Bnr 80
Gnr 12 Bnr 81
Gnr 12 Bnr 82
Gnr 12 Bnr 83
Gnr 12 Bnr 84
Gnr 12 Bnr 85
Gnr 12 Bnr 86
Gnr 12 Bnr 87
Gnr 12 Bnr 88
Gnr 12 Bnr 89
Gnr 12 Bnr 90
Gnr 12 Bnr 91
Gnr 12 Bnr 92
Gnr 12 Bnr 93
Gnr 12 Bnr 94
Gnr 12 Bnr 95
Gnr 12 Bnr 96
Gnr 12 Bnr 97
Gnr 12 Bnr 98
Gnr 12 Bnr 99
Gnr 12 Bnr 100
Gnr 12 Bnr 101
Gnr 12 Bnr 102
Gnr 12 Bnr 103
Gnr 12 Bnr 104
Gnr 12 Bnr 105
Gnr 12 Bnr 106
Gnr 12 Bnr 107
Gnr 12 Bnr 108
Gnr 12 Bnr 109
Gnr 12 Bnr 110
Gnr 12 Bnr 111
Gnr 12 Bnr 112
Gnr 12 Bnr 113
Gnr 12 Bnr 114
Gnr 12 Bnr 115
Gnr 12 Bnr 116
Gnr 12 Bnr 118
Gnr 12 Bnr 119
Gnr 12 Bnr 120
Gnr 12 Bnr 121
Gnr 12 Bnr 122
Gnr 12 Bnr 124
Gnr 12 Bnr 127
Gnr 12 Bnr 136
Gnr 12 Bnr 137
Gnr 12 Bnr 138
Gnr 12 Bnr 139
Gnr 12 Bnr 140
Gnr 12 Bnr 141
Gnr 12 Bnr 142
Gnr 12 Bnr 143
Gnr 12 Bnr 144
Gnr 12 Bnr 145
Gnr 12 Bnr 146
Gnr 12 Bnr 148
Gnr 12 Bnr 149
Gnr 12 Bnr 150
Gnr 12 Bnr 151
Gnr 12 Bnr 153
Gnr 12 Bnr 154
Gnr 12 Bnr 155
Gnr 12 Bnr 156
Gnr 12 Bnr 157
Gnr 12 Bnr 158
Gnr 12 Bnr 159
Gnr 12 Bnr 160
Gnr 12 Bnr 161
Gnr 12 Bnr 162
Gnr 12 Bnr 163
Gnr 12 Bnr 164
Gnr 12 Bnr 165
Gnr 12 Bnr 167
Gnr 12 Bnr 168
Gnr 12 Bnr 169
Gnr 12 Bnr 170
Gnr 12 Bnr 171
Gnr 12 Bnr 172
Gnr 12 Bnr 173
Gnr 12 Bnr 174
Gnr 12 Bnr 175
Gnr 12 Bnr 176
Gnr 12 Bnr 177
Gnr 12 Bnr 178
Gnr 12 Bnr 179
Gnr 12 Bnr 180
Gnr 12 Bnr 181
Gnr 12 Bnr 182
Gnr 12 Bnr 183
Gnr 12 Bnr 184
Gnr 12 Bnr 185
Gnr 12 Bnr 186
Gnr 12 Bnr 187
Gnr 12 Bnr 188
Gnr 12 Bnr 189
Gnr 12 Bnr 190
Gnr 12 Bnr 191
Gnr 12 Bnr 192
Gnr 12 Bnr 193
Gnr 12 Bnr 194
Gnr 12 Bnr 195
Gnr 12 Bnr 196
Gnr 12 Bnr 197
Gnr 12 Bnr 198
Gnr 12 Bnr 200
Gnr 12 Bnr 201
Gnr 12 Bnr 202
Gnr 12 Bnr 203
Gnr 12 Bnr 204
Gnr 12 Bnr 205
Gnr 12 Bnr 206
Gnr 12 Bnr 207
Gnr 12 Bnr 208
Gnr 12 Bnr 209
Gnr 12 Bnr 210
Gnr 12 Bnr 211
Gnr 12 Bnr 212
Gnr 12 Bnr 213
Gnr 12 Bnr 214
Gnr 12 Bnr 215
Gnr 12 Bnr 217
Gnr 12 Bnr 218
Gnr 12 Bnr 219
Gnr 12 Bnr 220
Gnr 12 Bnr 222
Gnr 12 Bnr 224
Gnr 12 Bnr 226
Gnr 12 Bnr 227
Gnr 12 Bnr 228
Gnr 12 Bnr 230
Gnr 12 Bnr 231
Gnr 12 Bnr 232
Gnr 12 Bnr 233
Gnr 12 Bnr 234
Gnr 12 Bnr 235
Gnr 12 Bnr 236
Gnr 12 Bnr 237
Gnr 12 Bnr 238
Gnr 12 Bnr 239
Gnr 12 Bnr 240
Gnr 12 Bnr 241
Gnr 12 Bnr 242
Gnr 12 Bnr 243
Gnr 12 Bnr 244
Gnr 12 Bnr 245
Gnr 12 Bnr 246
Gnr 12 Bnr 247
Gnr 12 Bnr 263
Gnr 12 Bnr 271
Gnr 12 Bnr 329
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 14
Gnr 13 Bnr 15
Gnr 13 Bnr 16
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 18
Gnr 13 Bnr 21
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 23
Gnr 13 Bnr 24
Gnr 13 Bnr 25
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13 Bnr 30
Gnr 13 Bnr 35
Gnr 13 Bnr 36
Gnr 13 Bnr 37
Gnr 13 Bnr 38
Gnr 13 Bnr 43
Gnr 13 Bnr 47
Gnr 13 Bnr 48
Gnr 13 Bnr 58
Gnr 13 Bnr 67
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 18
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 22
Gnr 14 Bnr 25
Gnr 14 Bnr 28
Gnr 14 Bnr 33
Gnr 14 Bnr 37
Gnr 14 Bnr 80
Gnr 14 Bnr 95
Gnr 14 Bnr 103
Gnr 14
Gnr 999 Bnr 1
Gnr 999 Bnr 4
Gnr 999 Bnr 6
Gnr 999 Bnr 7
Gnr 999 Bnr 9
Gnr 999 Bnr 11
Gnr 999 Bnr 12
Gnr 999 Bnr 110
Gnr 999 Bnr 111
Gnr 999 Bnr 112
Gnr 999 Bnr 113
Gnr 999 Bnr 114
Gnr 999