Jordskiftesaker på gnr: 29/13

SaksnrSaksnavn
0100-1963-0023NEDGAARDEN
0100-1975-0022NEGÅRDEN
0100-1992-0018SANDØ-RØD
0100-1933-0001SØNDRE SANDØY