Jordskiftesaker på gnr: 31/1

SaksnrSaksnavn
0100-2012-0050Gjølertangen
0100-2012-0049Herfølsalta
0100-1979-0037LØKKEBERG
0100-1986-0001Løkkeberg
0100-1986-0019Løkkeberg
0100-2011-0064Løkkeberg
0100-1968-0007NEGÅRDEN
0100-1964-0007SANDØ - RØD
0100-1992-0018SANDØ-RØD
0100-1933-0001SØNDRE SANDØY
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark