Jordskiftesaker på gnr: 35

SaksnrSaksnavn
0100-1984-0029FYLKESVEG B-494
0100-1961-0007HÅBU
0100-1887-0001SKIBSTAD,VIKER OG HÅBU
0100-2009-0039Skipstad
0100-1956-0007VIKER
0100-1956-0009VIKER
0100-1956-007AVIKER
0100-1962-0001VIKER
0100-1965-0013VIKER
0100-1970-0004VIKER
0100-1970-0008VIKER
0100-1982-0012VIKER
0100-1989-0039VIKER
0100-1990-0040VIKER
0100-1990-0019Viker
0100-2001-0007Viker
0100-2006-0024Viker
0100-2009-0009Viker
0100-2009-0022Viker
0100-2010-0038Viker
0100-2012-0043Vikertjernet
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark