Jordskiftesaker på gnr: 35/11

SaksnrSaksnavn
0100-1984-0029FYLKESVEG B-494
0100-1961-0007HÅBU
0100-1962-0001VIKER
0100-2006-0024Viker
0100-2012-0043Vikertjernet