Jordskiftesaker på gnr: 36

SaksnrSaksnavn
0100-1984-0029FYLKESVEG B-494
0100-1887-0001SKIBSTAD,VIKER OG HÅBU
0100-1920-0003SKIPSTAD
0100-1960-0016SKIPSTAD
0100-1977-0040SKIPSTAD
0100-1979-0016SKIPSTAD
0100-1980-0014SKIPSTAD
0100-2009-0039Skipstad
0100-1970-0008VIKER
0100-1982-0012VIKER
0100-1990-0040VIKER
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark