Jordskiftesaker på gnr: 36/1

SaksnrSaksnavn
0100-1920-0003SKIPSTAD
0100-1960-0016SKIPSTAD
0100-1979-0016SKIPSTAD
0100-1970-0008VIKER
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark