Jordskiftesaker på gnr: 36/2

SaksnrSaksnavn
0100-1984-0029FYLKESVEG B-494
0100-1920-0003SKIPSTAD
0100-1960-0016SKIPSTAD
0100-1970-0008VIKER
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark