Jordskiftesaker på gnr: 37/6

SaksnrSaksnavn
0100-1984-0029FYLKESVEG B-494
0100-1920-0002HUSER
0100-2005-0006Huser søndre
0100-1979-0016SKIPSTAD
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark