Jordskiftesaker på gnr: 39/10

SaksnrSaksnavn
0100-1939-0007HUSER
0100-1944-0005RØD
0100-1914-0001RØD SØNDRE OG NORDRE