Jordskiftesaker på gnr: 43/54

SaksnrSaksnavn
0100-1968-0031SPJÆR ØSTRE
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark