Jordskiftesaker på gnr: 43/61

SaksnrSaksnavn
0100-1964-0041SPJÆR ØSTRE
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark