Jordskiftesaker på gnr: 43/137

SaksnrSaksnavn
0100-1994-0014SPJÆR ØSTRE
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark