Jordskiftesaker på gnr: 44/8

SaksnrSaksnavn
0100-1971-0040SPJÆR VESTRE
0100-1979-0045SPJÆR VESTRE
0100-1968-0005SPJÆR ØSTRE
0100-1978-0010SPJÆR ØSTRE
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark