Jordskiftesaker på gnr: 47/10

SaksnrSaksnavn
0100-1946-0009UTGÅRD ØVRE
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark