Jordskiftesaker på gnr: 47/11

SaksnrSaksnavn
0100-1946-0009UTGÅRD ØVRE
0100-2000-0009Utgård nedre
0100-2003-0030Utgård øvre
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark