Jordskiftesaker på gnr: 49/4

SaksnrSaksnavn
0100-1946-0009UTGÅRD ØVRE
0100-2009-0051Ytre Hvaler nasjonalpark