Jordskiftesaker på gnr: 82

SaksnrSaksnavn
0100-1953-0017AAKEBERGMOSEN
0100-2005-0008E6 - RÅDE
0100-1992-021AE6-Åsgård/Sarpsborg grense
0100-1978-0039HOVLAND
0100-1951-0013SULERØD
0100-1978-0038ÅKEBERG ØSTRE