Jordskiftesaker på gnr: 101/3

SaksnrSaksnavn
0100-1982-0042AUGEBERG NORDRE
0100-1983-0027AUGEBERG NORDRE
0100-1902-0003STRØMNES
0100-1951-0007STRØMNES
0100-1973-0025STRØMNES
0100-1974-0006VISTE SØNDRE