Jordskiftesaker på gnr: 111/19

SaksnrSaksnavn
0100-1967-0009HISINGBY ØSTRE
0100-1998-0020Hissingby mellom
0100-1952-0010LIEN