Jordskiftesaker på gnr: 53/16

SaksnrSaksnavn
0100-2013-0002E18 Knapstad-Akershus grense