Jordskiftesaker på gnr: 113/14

SaksnrSaksnavn
0100-2013-0002E18 Knapstad-Akershus grense