Jordskiftesaker på gnr: 117/10

SaksnrSaksnavn
0100-2013-0002E18 Knapstad-Akershus grense