Jordskiftesaker på gnr: 1

SaksnrSaksnavn
0200-1987-0002NSB - LINJEGRUNN
0200-2000-0015Vestby Pukkverk