Jordskiftesaker på gnr: 64/14

SaksnrSaksnavn
0200-1962-0002HULVIKEIENDOMMENE