Jordskiftesaker på gnr: 34

SaksnrSaksnavn
0200-2000-0013Burum
0200-1893-0007BØRSUM
0200-1981-0016BØRSUM/FJERDINGHAGEN