Jordskiftesaker på gnr: 86/11

SaksnrSaksnavn
0200-1902-0002JAHR
0200-1990-0006Jahr
0200-2007-0022Jahr - 2