Jordskiftesaker på gnr: 89

SaksnrSaksnavn
0200-1984-0012JAHR/RAMSTAD
0200-1993-0005RAMSTAD SKOG
0200-1978-0025RV120 GRINITAJET-RAMSTAD
0200-1949-0013RÆLINGSØYA
0200-2000-0010Østmarka Naturreservat