Jordskiftesaker på gnr: 89/1

SaksnrSaksnavn
0200-1984-0012JAHR/RAMSTAD
0200-1978-0025RV120 GRINITAJET-RAMSTAD
0200-1949-0013RÆLINGSØYA