Jordskiftesaker på gnr: RV

SaksnrSaksnavn
0200-1978-0025RV120 GRINITAJET-RAMSTAD