Jordskiftesaker på gnr: RV/120

SaksnrSaksnavn
0200-1978-0025RV120 GRINITAJET-RAMSTAD