Jordskiftesaker på gnr: X

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen