Jordskiftesaker på gnr: 45/2

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen
0200-1929-0002ÅSGÅRD