Jordskiftesaker på gnr: 66/12

SaksnrSaksnavn
0200-1951-0012STRAND SØNDRE