Jordskiftesaker på gnr: 67/11

SaksnrSaksnavn
0200-1943-0018DØLI
0200-1952-019BDØLI