Jordskiftesaker på gnr: 142

SaksnrSaksnavn
0200-2010-0016Brubakken
0200-2014-0008Lille Venjerbakken
0200-1995-0031Venger Østre