Jordskiftesaker på gnr: 155/2

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen