Jordskiftesaker på gnr: 155/6

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen