Jordskiftesaker på gnr: 156/1

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen