Jordskiftesaker på gnr: 158/19

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen