Jordskiftesaker på gnr: 158/44

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen