Jordskiftesaker på gnr: 160/1

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen