Jordskiftesaker på gnr: 163/6

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen