Jordskiftesaker på gnr: 163/14

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen