Jordskiftesaker på gnr: 164/1

SaksnrSaksnavn
0200-2003-0007Kvedals-Rømdalsvegen