Jordskiftesaker på gnr: 169/19

SaksnrSaksnavn
0200-1981-0008SLETTELAND