Jordskiftesaker på gnr: 172/12

SaksnrSaksnavn
0200-1981-0008SLETTELAND