Jordskiftesaker på gnr: 195/14

SaksnrSaksnavn
0200-2012-0001Ulvinmyravegen
0200-1997-0027Øvre Ulvin